HUME logo

19 mei 2019
Annotation-2019-05-20-084650.jpg

Mentech Innovation heeft vandaag het HUME beeldmerk onthuld. Severinus kunstenaars van het Atelier in Veldhoven creëerden een aantal concepten voor het HUME beeldmerk om ‘emotie’, ‘samen’, en ‘stem voor kwetsbare mensen‘ te verbeelden. We hebben het ontwerp van Frank als meest aansprekend en passend voor het symboliseren van de HUME geselecteerd. Ontwerper Freek Rooijakkers heeft dit ontwerp vervolgens gemodelleerd tot het HUME beeldmerk. We zijn dan ook zeer trots op deze mooie co-creatie.

De HUME is een sensor-gebaseerd systeem voor het meten van spanning en emoties in kwetsbare mensen met beperkte verbale communicatiemogelijkheden, zoals mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Momenteel wordt de HUME in een landelijke pilotstudie met deelname van zorginstellingen gevalideerd voor inzet als krachtig ondersteuningsinstrument voor het beter duiden van onbegrepen gedrag in de langdurige zorg.

Mentech Innovation revealed the HUME logo today. Severinus artists of the Atelier in Veldhoven created a number of concepts for the HUME logo, aimed to symbolize ‘emotion’, ‘relationship’ and ‘voice of vulnerable people’. The concept of Frank was selected as most suitable and appealing design to symbolize the HUME. Designer Freek Rooijakkers modeled this concept into the HUME logo. We are very proud of this great co-creation.

The HUME is the sensor-based system to sense stress and emotions in vulnerable people with limited verbal communication capabilities, such as people with a mental disability or dementia. Currently, the HUME is validated in a national pilot study with participation of care organizations for use as a powerful instrument for better understanding of misunderstood behavior in long-term care.

Copyright © 2019-2020, Mentech Innovation