De HUME


De HUME is een emotieherkenningsplatform gebaseerd op sensoren, gedragsmodellen en machine learning. De sensoren registreren fysiologische kenmerken als hartslag, huidgeleiding en activiteit. Deze informatie wordt in de HUME database door middel van gedragsmodellen omgezet in bruikbare informatie. De HUME database is gevuld door een groep respondenten die we hebben bestudeerd, dit gebeurt in ons HUME lab.

Interesse?

Heb jij interesse om de HUME te implementeren in jouw organisatie? Wij bieden een operationeel contract en indien gewenst ook een testperiode aan. Neem contact op met Eric Riegen voor meer informatie via: eric.riegen@mentechinnovation.eu of
via +31 40 209 4110.

Op dit moment is de HUME nog niet beschikbaar voor particulier gebruik. In dit stadium is de begeleiding door eeen zorgprofessional noodzakelijk.
Hoe werkt de HUME?


De HUME bestaat uit vier hoofdelementen: twee sensoren, een apparaat genaamd de HUB en het dashboard. De twee sensoren meten fysiologische data zoals de huidgeleiding en hartslag van een cliënt. Dit wordt gedaan met de SentiSock van Mentech en de borstbandsensor. De HUB is een mobiel apparaat dat verbinding maakt met de sensoren en de gemeten signalen naar de HUME-database stuurt. In de database in de cloud wordt de gemeten data omgezet in stress gerelateerde informatie. Op het dashboard is vervolgens voor de zorgverlener het spanningsniveau van de cliënt te zien.Functies van de HUME


 • Early warning bij escalatie
  De HUME waarschuwt vroegtijdig de zorgverlener wanneer er spanningsopbouw aanwezig is bij een bewoner. De zorgverlener kan dan eerder ingrijpen en zo de consequenties voor zichzelf, maar ook bij de bewoner zoals bijvoorbeeld automutilatie beperken.
 • Diagnostische functie
  Metingen met de HUME helpen om de oorzaak van escalaties of bijzonder gedrag te onderzoeken en beter te begrijpen.
 • Effectmeting
  De HUME geeft meer inzicht in het effect van een interventie in benadering, aanbod van activiteit, verandering in medicatie en dergelijke.
 • Waarschuwen voor onderalertheid
  De HUME houdt een bewoner continue in de gaten, hierbij wordt ook onderalertheid opgemerkt. Bij te lange periodes van onderprikkeling wordt de zorgverlener gewaarschuwd zodat deze geen uitwerking zal hebben op gedrag in dag en nacht.Validatie


Er zijn meer dan 10 zorginstellingen waar wij metingen hebben gedaan met de HUME pilot studie. Al deze partners vind je hieronder. Tijdens deze pilot studies hebben we onze modellen gevalideerd. Door machinelearning en personalisatie kunnen deze modellen nog beter presteren waardoor de HUME een nauwkeurigheid heeft van >80%.
Interesse?

Heb jij interesse om de HUME te implementeren in jouw organisatie? Wij bieden een operationeel contract en indien gewenst ook een testperiode aan. Neem contact op met Eric Riegen voor meer informatie via: eric.riegen@mentechinonvation.eu of via +31 40 209 4110. Ook is het mogelijk om het contactformulier op onze website in te vullen, dan zoeken wij contact op met jou.

Op dit moment is de HUME nog niet beschikbaar voor particulier gebruik. In dit stadium is de begeleiding door een zorgprofessional noodzakelijk.

ContactformulierPublicaties

 • Real-Time Arousal Detection Based on Skin Conductance and Heart Rate Features
 • Analysis of physiological signals for recognition of stress
 • Emotion sensing to improve quality of life of people with a mental disability

Copyright © 2021, Mentech Innovation