Brabant Startup Fonds investeert in Mentech Innovation

30 oktober 2019
BSF-MI_wk1940-002-1200x681.jpg

Het Brabant Startup Fonds investeert in Mentech Innovation om de ontwikkeling van de HUME te versnellen.

Mentech, een in Veldhoven gevestigd bedrijf met een vestiging in Eindhoven, ontwikkelt sinds 2017 de HUME. De HUME is een emotieherkenningsplatform dat middels wearables fysiologische en persoonlijke kenmerken vastlegt (zoals hartslag, huidgeleiding en stemgeluid), en deze kenmerken met behulp van slimme algoritmen omzet in emoties. De eerste toepassing ligt in de langdurige zorg. Mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen vaak hun stress en emoties moeilijk uiten en laten in voorkomende gevallen onbegrepen gedrag zien. Door spanningsopbouw in een vroeg stadium te herkennen kan een zorgprofessional escalaties en incidenten voorkomen. De HUME geeft deze kwetsbare mensen een stem, uiteindelijk om de zelfregie en de kwaliteit van bestaan en geluk te vergroten.

Mentech Innovation heeft deelgenomen aan het Investor Readiness Program van de BOM ter voorbereiding op deze investeringsronde. Stephan Hulsbergen, Business Developer bij de BOM, legt uit: ‘We worden steeds ouder waardoor de druk op een beperkte groep zorgmedewerkers toeneemt. We zullen slimme oplossingen moeten ontwikkelen die een deel van de zorg van mensenhanden kunnen overnemen. Mentech Innovation ontwikkelt een softwareplatform waarmee in potentie betere zorg kan worden geleverd en zorgmedewerkers worden ontlast.’

Gerard Spanbroek, directeur van BSF, motiveert het potentieel van de BSF-investering: ‘Het BSF faciliteert met ‘early stage’ financiering kennisintensieve en innovatieve startups in Brabant of die zich in Brabant willen vestigen. Mentech is een hightech bedrijf met een sterke sociaal maatschappelijke missie die binnen de maatschappelijk opgaven van Brabant uitstekend past. Mentech heeft in de afgelopen 2 jaar een initieel prototype van de HUME ontwikkeld en valideert deze nu met nauwe betrokkenheid van zorgpartners in een landelijke pilotstudie. We zien naast de langdurige zorg ook veel potentieel in andere zorgtoepassingen en markten waardoor er zelfs maatschappelijk doelen in een breder kader zouden kunnen worden behaald.‘

Erwin Meinders, CEO en oprichter van Mentech Innovation, kijkt met veel waardering terug op het IRP programma en de samenwerking met de BOM: ‘onze deelname aan het IRP programma van de BOM heeft ons nieuwe inzichten gegeven en heeft onze focus op de langdurige zorg bevestigd. Met de BSF investering kunnen we de waarde propositie van de HUME verder versterken en de HUME versneld naar de markt brengen.’