Experiment met Cobot in high-tech assemblage proces

18 juni 2021
DSC06604_crop-1200x1622.jpg

Het Trinity projectteam van Mentech en Tegema heeft een succesvolle demonstrator ontwikkeld waarin een ABB cobot samenwerkt met een operator tijdens het uitvoeren van een complexe assembleertaak. De HUME werd geintegreerd om de emotie van de operator tijdens een cobot-geassisteerde assemblage taak te meten voor optimale inzet van de operator (zowel qua welbevinden van de operator als qua productiviteit).

Een robot kan complexe taken overnemen waardoor het assemblage proces veiliger, sneller en qualitatief beter kan worden. Een effectieve samenwerking tussen operator en cobot is daarvoor wel essentieel.De keerzijde van samenwerken met een cobot is dat het mogelijke verlies van controle stress bij de operator kan veroorzaken. En stress heeft negatieve impact op het welbevinden, de veiligheid en de productiviteit. Daartoe werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Welke mate van controle draag je over aan de cobot, zonder dat dit negatieve invloed op de operator heeft?’ Voor dit onderzoek heeft het projectteam 25 participanten samen met een cobot een complexe assembleertaak laten uitvoeren. Tijdens deze assemblage taak bepaalde de HUME op basis van fysiologische metingen en getrainde stress modellen de momenten van stress. In de komende periode gaan we de gevonden correlaties tussen ‘verlies aan controle’ en ‘gemeten stress’ verder uitwerken en integreren in een dasboard voor interventieadvies. Met dit dashboard willen we enerzijds sturen op een optimale gemoedstoestand van de operator (werkgeluk) en anderzijds op veiligheid en productiviteit.