Humanitas DMH start samenwerking met Mentech Innovation

3 december 2019
IMG_2342-1200x900.jpg

‘Ieder mens een plek in het hart van onze samenleving’. Humanitas DMH, een landelijke humanistische zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, stelt de mens centraal in alles wat ze doet. Ieder individu krijgt de ruimte om een volwaardige plek in de samenleving te vinden en te houden. Om hieraan bij te dragen is Humanitas DMH een samenwerking met Mentech Innovation gestart.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben ondersteuning nodig in veel facetten van het leven. Zij zijn vaak niet goed in staat hun emoties, pijn of spanning te uiten. Hierdoor wordt hun gedrag niet altijd goed begrepen en is het soms lastig voor zorgverleners om de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg te bieden. Om spanning in een vroeg stadium te herkennen, ontwikkelt Mentech Innovation de HUME. De HUME is een emotieherkenningsplatform dat met wearables (elektronische apparaten die je op het lichaam draagt) fysiologische en persoonlijke kenmerken vastlegt (zoals hartslag, huidgeleiding en stemgeluid). Deze kenmerken worden vervolgens met behulp van slimme algoritmen en gedragsmodellen omgezet in spanning en emoties. Zo geeft de HUME kwetsbare mensen een stem wat uiteindelijk bijdraagt aan het vergroten van zelfregie en de kwaliteit van bestaan en geluk.

Humanitas DMH gaat in de samenwerking met Mentech Innovation bijdragen aan de validatie van de HUME en is van plan de HUME in te zetten in haar zorgpraktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een stoplichtfunctie op een smartphone die de zorgverlener vroegtijdig waarschuwt als spanningsopbouw bij iemand optreedt. Naast deze signaleringsfunctie kan de HUME ook als instrument voor zelfmeting of diagnose worden ingezet. Door persoonlijke kenmerken, omgevingsinvloeden en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken, kan de HUME in de toekomst ook specifieke emoties en pijn herkennen.