Mentech Innovation nieuwe fase in met investeerder en commercieel directeur

22 september 2020
Eric-Riegen-1.jpg

Begin september is Eric Riegen, zorgondernemer en voormalig CEO van Barry Emons BV, als investeerder en commercieel directeur bij Mentech Innovation aangetreden. Eric neemt de juiste expertise mee om de HUME in 2021 succesvol op de markt te brengen. De HUME is een softwaresysteem dat op basis van sensoren en kunstmatige intelligentie stress in mensen met onbegrepen gedrag kan herkennen. Door vroegtijdige herkenning van stress kan een zorgprofessional eerder anticiperen op de zorgbehoefte van iemand met een verstandelijke beperking of dementie.

 

“Iedereen mag meedoen” is het levensmotto van Eric Riegen. Eric vertelt: ‘Iedereen, ook mensen met een beperking, een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt, heeft het recht op ontwikkeling en een zo gewoon mogelijk leven. Ik wil graag bijdragen aan meer kwaliteit van leven, voor iedereen.’ Eric heeft reeds veel ervaring met de vraagstukken uit de langdurige zorg. In de afgelopen 8 jaar heeft hij als eigenaar/CEO van Barry Emons BV, de expert in snoezelen, veilig rusten en slapen, de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking en dementie van dichtbij kunnen ervaren.

 

Via Money Meets Ideas, een investeerdersplatform van de Rabobank en KplusV, is hij in contact met Mentech gekomen. Eric: ‘Ik was verwonderd dat Mentech de HUME heeft ontwikkeld, een softwaresysteem waarmee mensen met onbegrepen gedrag een stem krijgen. Gezien onbegrepen gedrag een groot vraagstuk is in de langdurige zorg, verwacht ik dat HUME een grote verandering in het zorgproces teweeg zal brengen. Mensen beter begrijpen met de HUME sluit dan ook uitstekend aan bij mijn persoonlijke missie.’

 

Erwin Meinders, algemeen directeur van Mentech, is trots dat Eric zich als zorgondernemer met een passie voor de langdurige zorg committeert aan de missie van Mentech. Erwin: ‘Eric is een grote aanwinst voor Mentech. We hebben in het afgelopen jaar de HUME middels een aantal succesvolle pilots met zorginstellingen gevalideerd. In de komende maanden ronden we deze pilotstudies af. Dankzij Eric’s relevante kennis en ervaring in de langdurige zorg kunnen we de HUME versneld binnen zorginstellingen implementeren.’

 

We kijken uit naar een prettige samenwerking en een succesvolle implementatie van de HUME!