Nieuwe generatie wearable

23 juli 2021
nieuwe-wearable_shirt-100.jpg

Mentech start nieuwe samenwerking met Saxion, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys, Leids Universitair Medisch Centrum, Tranzo, ‘s Heeren Loo, Prinsenstichting, Severinus, TNO en Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland om een nieuwe generatie wearable te ontwikkelen. Deze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en ZonMw. Samen met cliënten, zorgverleners en mantelzorgers gaan we een draagbaar sensorsysteem in kleding ontwikkelen dat helpt bij het vroegtijdig herkennen van stress bij mensen met een cognitieve beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn gevoelig voor stress. Zorgverleners staan voor de uitdaging om op basis van non-verbale signalen hun stressniveau en stemming te lezen en reguleren. Late herkenning kan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals agressie. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning, en de belasting bij zorgverleners leidt tot bovengemiddeld ziekteverzuim en personeelsverloop. Het is daarom van cruciaal belang om hulpmiddelen te ontwikkelen die de zorgkwaliteit verhogen en tegelijkertijd de belasting voor zorgverleners verminderen.

Binnen dit project gaan we een hulpmiddel ontwikkelen dat zorgverleners helpt de eerste signalen van stress bij de cliënt te herkennen, zodat de oorzaak kan worden aangepakt voordat het gedrag van de cliënt escaleert. Het hulpmiddel gebruikt hiervoor informatie uit sensoren die in kleding gedragen worden. Het systeem helpt niet alleen de opbouw van stress voorkomen, maar ook om de cliënt een aangenamere leefomgeving te bieden. Dit zal de levenskwaliteit van de cliënt verbeteren, de belasting voor zorgverleners verminderen en zorgkosten verlagen.