Samenwerking met ORO

8 juli 2019
shutterstock_594383984-1200x800.jpg

ORO laat je groeien van geluk. Hierbij gaat het om zelf kiezen en meedoen. Dít wil ik en dít zeker niet.’ Om aan deze ambitie bij te dragen is ORO een samenwerking met Mentech Innovation gestart. Mentech Innovation ontwikkelt de HUME, een digitaal systeem om spanning en spanningsopbouw bij mensen met een verstandelijke beperking te herkennen. Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen namelijk niet goed aangeven hoe ze zich voelen. Hierdoor beleven ze vaak onnodig spanningsmomenten en worden ze niet goed begrepen door hun omgeving. Het is belangrijk om onbegrepen gedrag beter te begrijpen om zo de kwaliteit van bestaan en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Beter begrip en betere zorg leiden naast minder gespannen situaties ook tot minder spanning bij zorgverleners.

De HUME meet met behulp van sensoren in wearables zoals een sporthorloge de hartslag, temperatuur, huidgeleiding en activiteit van een persoon. De gemeten signalen worden met behulp van gedragsmodellen en patroonherkenningsalgoritmen omgezet in een spanningsduiding. Mentech Innovation heeft een landelijke pilotstudie opgezet om met zorgaanbieders de HUME voor deze toepassing te valideren. Door tevens persoonlijke kenmerken, omgevingsinvloeden, stemgeluid en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken, kan de HUME in de toekomst mogelijk ook specifieke emoties en pijn herkennen.

ORO draagt door deelname aan de pilotstudie bij aan de validatie en verdere ontwikkeling van de HUME en is voornemens de HUME in haar zorgpraktijk in te zetten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een stoplichtfunctie op een smartphone die de zorgverlener vroegtijdig waarschuwt als spanningsopbouw bij iemand optreedt. De potentie van de HUME is enorm, de HUME kan bijvoorbeeld ook als een instrument voor zelfmeting of diagnose worden ingezet.