Samenwerking met ’s Heeren Loo

3 december 2019
DSC04185.jpg

Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet goed aangeven hoe ze zich voelen. Hierdoor beleven ze vaak onnodig spanningsmomenten en worden ze niet altijd goed begrepen door hun omgeving. Beter begrip en passende interventies leiden mogelijk tot minder gespannen situaties, maar ook tot minder spanning bij zorgverleners. ’s Heeren Loo is nu in samenwerking met Mentech Innovation een pilotstudie gestart om signalen van spanning, emotie en pijn bij mensen met onbegrepen gedrag inzichtelijk te maken.

Het HUME-project koppelt de meetresultaten van de HUME, het systeem om spanning, emoties en pijn vroegtijdig te herkennen aan videobeelden. Op basis daarvan kunnen gedragsdeskundigen en groepsbegeleiders aangeven wanneer spanning optreedt bij cliënten. De deelname aan het HUME-project levert naar verwachting op termijn nieuwe inzichten in de oorzaken van spanningsopbouw. Hierdoor wordt het mogelijk om gerichter interventies in te zetten om de spanningsopbouw te verminderen, of zelfs te voorkomen.

Artikel s Heeren Loo