De HUME


De eerste versie van de HUME meet in real-time spanning en spanningsopbouw door gebruik te maken van 2 wearables en gevalideerde modellen.

De modellen ontwikkelen en trainen we met wilsbekwame testpersonen. In deze setting laten we testpersonen positieve en negatieve emoties ervaren (door VR, video, geluid, pijn) en annoteren, en meten we de fysiologische response met de HUME.

De modellen valideren we in een landelijke pilotstudie met zorgpartners.De HUME is een cloud-gebaseerd streamingplatform, dat in real-time de wearables uitleest en de gemeten fysiologie met getrainde en gevalideerde modellen vertaald in een spanningsduiding. Deze duiding wordt 1) als een tijdsafhankelijke emotieradar weergeven waarmee de zorgprofessional de spanningsopbouw kan zien en 2) als een early warning systeem uitgevoerd, in de vorm van een akoestisch of visuele melding (stoplicht)Toekomstige versies van de HUME gebruiken ook geluid en gezichtsherkenning voor het selectief duiden van emoties en ingebouwde sensoren voor het meten van fysiologische en persoonlijke kenmerken.

Publicaties

  • Real-Time Arousal Detection Based on Skin Conductance and Heart Rate Features
  • Analysis of physiological signals for recognition of stress
  • Emotion sensing to improve quality of life of people with a mental disability

Copyright © 2019-2020, Mentech Innovation