ProjectenStressdetectie via sensoren in kleding voor mensen met een verstandelijke beperking (IMDI)

Het project ontwikkelt een prototype dat de opbouw van stress in een persoon kan bepalen op basis van fysiologische metingen en gedragsmodellen. Het toestel maakt het mogelijk om de vroege signalen van stressopbouw bij mensen met verstandelijke beperkingen en dementie te identificeren en de zorgverstrekker te waarschuwen voordat het stressniveau zijn kritieke punt bereikt.

Het project behandelt de technische, gedragsmatige en ethische uitdagingen in verband met de ontwikkeling en het gebruik ervan. Tevens behandelt het project de vragen in verband met de implementatie en aanvaardbaarheid van het hulpmiddel in de langdurige zorg en de gevolgen voor de kwaliteit van de zorg.

Onze partners
Elektrode-patch voor huidgeleiding (Smartees2)

De HUME is een streaming software platform voor real-time stress detectie, gebaseerd op fysiologische parameters en artificiële intelligentie modellen. Eén van de belangrijkste fysiologische parameters voor stressdetectie is huidgeleiding. Het Smartees project ontwikkelt een marktklare elektrode patch om huidgeleiding te meten op de voet van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking of dementie. De zakelijke propositie en de maakbaarheid van de elektrode patch worden in het project behandeld.

Onze partners
Integratie van stress herkenning in een trainingsmodule voor mensen met dementie

Het project ontwikkelt een concept om stress herkenning te gebruiken in een trainingsprogramma voor mensen met vroege-fase dementie. Mensen met vroege-fase dementie kunnen met cognitieve training geholpen worden. Het trainen van de hersenen met een serious game toepassing vertraagt de cognitieve achteruitgang. Het meenemen van de emotionele toestand van de gebruiker versterkt de training en vertraagt daarmee de achteruitgang.

Onze partners
Affective Manufacturing Systeem

Het Trinity projectteam van Mentech en Tegema heeft het Affective Manufacturing systeem ontwikkeld. Hierbij werkt een operator samen met een cobot tijdens het uitvoeren van een complexe assembleertaak. De HUME is geïntegreerd om de emotie van de operator tijdens een cobot-geassisteerde assemblage taak te meten voor optimale inzet van de operator. Hiermee kan zowel het welbevinden van de operator als de productiviteit worden verbeterd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk de demonstratie video over het Affective Manufacturing systeem.

Onze partners
 


Bekijk de demonstratie video


Copyright © 2021, Mentech Innovation