Inzet van HUME voor het herkennen en reguleren van pijn

14 januari 2023
1673032738167.jpeg

Soziale Dienste, een Oostenrijkse thuiszorginstelling, biedt ondersteuning aan mensen met een complexe zorgvraag aan huis. Een van haar clienten, een wilsbekwame vrouw van middelbare leeftijd, leed aan hevige pijnaanvallen die de hele dag plaats konden vinden. Door deze pijnaanvallen is ze ook niet in staat om te werken. Soziale Dienste heeft de HUME ingezet om inzicht te krijgen in haar pijnbeleving en om uiteindelijk middels vroegtijdige waarschuwing bij oplopende pijn ook pijnregulatie te bewerkstelligen.

 

HUME is een slim sensorsysteem van Mentech. De HUME bepaalt op basis van gemeten fysiologische kenmerken (hartslag, huidgeleiding en activiteit) en getrainde AI modellen het stress niveau in mensen. De fysiologie wordt met behulp van wearables zoals een borstband, patch of slimme sok gemeten. De stress indicatie wordt op de tablet of smartphone als stoplicht of als stress geschiedenis weergegeven. Hiermee krijgt de client of zorgmedewerker een vroegtijdige waarschuwing van spanningsopbouw of kan ze door een diagnostische toepassing de oorzaken van stress onderzoeken, en uiteindelijk wegnemen.

 

Carina Wartbüchler, consulent van Soziale Dienste, vertelt: ’door de inzet van de HUME kreeg de client signalen van oplopende spanning op haar smart phone waarmee ze haar pijnaanvallen tijdig zag aankomen en waarop ze preventief medicatie innam. Door deze tijdige inname van haar pijnmedicatie waren de aanvallen minder heftig en kon ze haar pijn beter reguleren. De client vertelt: ‘De HUME gaf mij inzicht in de aanloop naar een pijnaanval. Meestal merkte ik een pijnaanval pas veel te laat, waardoor ik een hoge dosis medicatie moest nemen en ook lang moest herstellen. Door de tijdige signalering van spanning, en daarmee de aanloop naar de pijnaanval, kreeg ik meer grip op de pijnopbouw en kon ik de pijnaanval voor zijn. Hierdoor had ik ook minder medicatie nodig.‘

 

Op basis van deze ervaringen heeft Soziale Dienste besloten een nieuwe slaapmedicatie in te zetten om de pijn beter te reguleren. De inzet van dit middel leidde tot vermindering van de pijnaanvallen in de nacht en tot een toename van de slaapkwaliteit. De effectiviteit van dit nieuwe middel is tevens door de HUME vastgelegd als een structurele vermindering van het gemeten stress niveau.