Projecten

Ondersteuning van de zorg met een Emotie Intelligente Zorgrobot

Het Emotion Intelligent Care Robot-project streeft ernaar een autonome robot te ontwikkelen om mensen met dementie of verstandelijke beperkingen te helpen, die vaak onbegrepen gedrag vertonen door stress. De robot, ontwikkeld door Mentech en Sara Robotics, gebruikt een slim sensorplatform om stress te detecteren en daarop effectief met een interventie te reageren, waardoor meer persoonlijke zorg mogelijk is en mogelijk de werklast van zorgmedewerkers kan worden verminderd. Het zal worden getest bij twee zorginstellingen met als doel het te integreren in het zorgproces. Het project benadrukt dat zorg een menselijke onderneming blijft, waarbij de robot dient als een hulpmiddel in plaats van een vervanging voor zorgmedewerkers.

Stressdetectie via sensoren in kleding voor mensen met een verstandelijke beperking (IMDI)

Het project ontwikkelt een prototype dat de opbouw van stress in een persoon kan bepalen op basis van fysiologische metingen en gedragsmodellen. Het toestel maakt het mogelijk om de vroege signalen van stressopbouw bij mensen met verstandelijke beperkingen en dementie te identificeren en de zorgverstrekker te waarschuwen voordat het stressniveau zijn kritieke punt bereikt.

 

Het project behandelt de technische, gedragsmatige en ethische uitdagingen in verband met de ontwikkeling en het gebruik ervan. Tevens behandelt het project de vragen in verband met de implementatie en aanvaardbaarheid van het hulpmiddel in de langdurige zorg en de gevolgen voor de kwaliteit van de zorg.

Elektrode-patch voor huidgeleiding (Smartees2)

De HUME is een streaming software platform voor real-time stress detectie, gebaseerd op fysiologische parameters en artificiële intelligentie modellen. Eén van de belangrijkste fysiologische parameters voor stressdetectie is huidgeleiding. Het Smartees project ontwikkelt een marktklare elektrode patch om huidgeleiding te meten op de voet van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking of dementie. De zakelijke propositie en de maakbaarheid van de elektrode patch worden in het project behandeld.

Integratie van stress herkenning in een trainingsmodule voor mensen met dementie

Het project ontwikkelt een concept om stress herkenning te gebruiken in een trainingsprogramma voor mensen met vroege-fase dementie. Mensen met vroege-fase dementie kunnen met cognitieve training geholpen worden. Het trainen van de hersenen met een serious game toepassing vertraagt de cognitieve achteruitgang. Het meenemen van de emotionele toestand van de gebruiker versterkt de training en vertraagt daarmee de achteruitgang.

Affective Manufacturing Systeem

Het Trinity projectteam van Mentech en Tegema heeft het Affective Manufacturing systeem ontwikkeld. Hierbij werkt een operator samen met een cobot tijdens het uitvoeren van een complexe assembleertaak. De HUME is geïntegreerd om de emotie van de operator tijdens een cobot-geassisteerde assemblage taak te meten voor optimale inzet van de operator. Hiermee kan zowel het welbevinden van de operator als de productiviteit worden verbeterd.


Meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk de demonstratie video over het Affective Manufacturing systeem.

Neem contact op

Wij zijn altijd op zoek naar partners om een interessant project mee te starten. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! 

+31 402 094 110
info@mentechinnovation.eu
Boschdijk 766, 5624 CL
Eindhoven, Nederland

Copyright © 2022 | Mentech Innovation