Succesvolle implementatie en uitbreiding van HUME door onze partners

29 januari 2024
Humanitas.jpg

In 2023 hebben onze partners, waaronder Lunet zorg, ORO en Ipse de Brugge een mijlpaal bereikt door HUME te integreren binnen hun zorgaanbod. Dit initiatief, gericht op de zorgpaden EVB, LVB, en Kind, Jeugd en Gezin, begon met vier HUME-kits en is wegens succes uitgebreid naar tien systemen in 2024.

 

De implementatie van HUME binnen dit consortium heeft geleid tot opmerkelijke resultaten, waaronder een significante afname van signaalgedrag bij cliënten. Dit succes onderstreept de waarde van HUME in het bieden van gepersonaliseerde zorg, door het mogelijk maken van vroegtijdige stressdetectie en het faciliteren van aanpassingen in de zorgverlening op basis van objectieve data.

 

Praktische toepassingen en veranderingen

Dankzij de inzichten verkregen uit HUME, hebben onze partners belangrijke aanpassingen kunnen doorvoeren in de dagelijkse routines van cliënten. Deze omvatten het herinrichten van lunchmomenten, bieden van individuele aandacht op kritieke momenten, en het inzetten van hulpmiddelen zoals timers om de dagstructuur te verbeteren. Dit alles om stress te verminderen en kwaliteit van leven de vergoten. 

 

Het consortium plant de voortzetting en verdere uitbreiding van het gebruik van HUME binnen verschillende zorgpaden. Er lopen plannen om HUME structureel te integreren binnen het zorgaanbod, waarbij ook nieuwe initiatieven zoals een pilot met Psychomotorische Therapie (PMT) in 2024 worden verkend.

 

Een stem voor cliënten

HUME heeft een cruciale rol gespeeld in het geven van een stem aan cliënten die niet in staat zijn hun welzijn en stressniveaus zelf uit te drukken. Door subtiele fysieke veranderingen te detecteren, stelt HUME zorgverleners in staat om proactief in te grijpen en de zorgverlening te optimaliseren.

 

We kijken uit naar het voortzetten van onze samenwerking met zorgaanbieders en het verder ondersteunen van de implementatie van HUME, om zo de zorg voor mensen met een beperking voortdurend te verbeteren en te innoveren.

 

Zie ook:

https://lunet.nl/nieuws/2024/01/wie-de-sok-past-trekt-hem-aan-hume-de-status-na-een-jaar

https://youtu.be/S19sZC3nEao