Samenwerking met SWZ

6 november 2019
DSC8020klein-1200x798.jpg

‘De cliënt écht kennen staat centraal. Wie ben je, wat kun je, wat wil je, waar heb je hulp bij nodig, waar word je blij van, wat maakt je verdrietig?’ SWZ, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke (meervoudige) beperking, stelt de ondersteuningsvraag centraal in alles wat ze doet. Om aan deze missie bij te dragen is SWZ een samenwerking met Mentech Innovation gestart.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben ondersteuning in veel facetten van het leven nodig en zijn vaak niet goed in staat hun emoties, pijn of spanning te uiten. Hierdoor wordt hun gedrag niet altijd goed begrepen en kunnen zorgverleners dan niet de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. Om spanning in een vroeg stadium te herkennen, ontwikkelt Mentech Innovation de HUME. De HUME is een emotieherkenningsplatform dat middels wearables fysiologische en persoonlijke kenmerken vastlegt (zoals hartslag, huidgeleiding en stemgeluid), en deze kenmerken met behulp van slimme algoritmen en gedragsmodellen omzet in spanning en emoties. De HUME geeft kwetsbare mensen een stem, uiteindelijk om de zelfregie en de kwaliteit van bestaan en geluk te vergroten.

SWZ gaat in de samenwerking met Mentech Innovation bijdragen aan de validatie van de HUME en is voornemens de HUME in haar zorgpraktijk in te zetten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een stoplichtfunctie op een smartphone die de zorgverlener vroegtijdig waarschuwt als spanningsopbouw bij iemand optreedt. Naast deze signaleringsfunctie kan de HUME ook als instrument voor zelfmeting of diagnose worden ingezet. Door tevens persoonlijke kenmerken, omgevingsinvloeden en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken, kan de HUME in de toekomst ook specifieke emoties en pijn herkennen.