Humanitas gebruikt HUME om cliënt snel te leren kennen na 30 jaar thuiswonen

5 mei 2023
Humanitas.jpg

Introductie nieuwe cliënten

Humanitas DMH biedt beschutte zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Mentech ondersteunt diverse zorglocaties van Humanitas DMH met het intelligente sensorsysteem HUME om antwoord te geven op complexe zorgvragen bij cliënten met onbegrepen gedrag. Persoonlijk begeleider Matthijs Batenburg gebruikte HUME bijvoorbeeld bij het introduceren van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking die 30 jaar bij zijn ouders had gewoond.

 

Innovatieve sok

HUME is een intelligent sensorsysteem ontwikkeld door Mentech. Het systeem meet stress en stressopbouw met geavanceerde wearables, zoals een sok, en visualiseert deze gegevens op een overzichtelijk dashboard. Dit biedt inzicht in het stressniveau van een cliënt. Dankzij tijdige waarschuwingen kunnen begeleiders sneller ingrijpen en escalaties voorkomen. Inzicht in spanningsopbouw helpt medewerkers bovendien om beter om te gaan met stressvolle situaties, wat uiteindelijk uitval kan voorkomen.

 

Gebrek aan dagstructuur zorgt voor stress

Onder begeleiding van Mentech zijn de begeleiders van de woongroep met HUME gaan werken. Door het systeem dagelijks te gebruiken, werd al snel duidelijk wanneer de cliënt stress ervoer. Doordeweeks bleef de cliënt rustig, maar in het weekend nam de stress toe. Matthijs vermoedde dat het ontbreken van een vaste dagstructuur en duidelijkheid in het weekend tot stress leidde. Tijdens de weekdagen kon hij wel een dagstructuur en duidelijkheid bieden. Daarom introduceerde Matthijs een vast dagprogramma voor de weekenden om meer structuur te bieden.

 

Nieuwe inzichten dankzij HUME

Het vaste dagprogramma leidde aantoonbaar tot minder stress in het weekend. HUME toonde een significante afname in spanning aan. Matthijs bevestigt: “De cliënt is merkbaar minder gespannen in de weekenden, door de geboden duidelijkheid en structuur. Dankzij deze nieuwe inzichten kunnen we de cliënt nog beter begeleiden en ondersteunen in zijn dagelijkse behoeften.” Minder spanning betekent ook minder escalaties, wat zowel voor de cliënt als voor de begeleider een grote winst is. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Matthijs: “Ik raad mijn collega’s aan om ook met HUME te gaan werken, en dat is mogelijk!” Humanitas DMH investeert in een langdurige samenwerking met Mentech om de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren.