Tegema en Mentech demonstreren samen een slim fabrieksconcept op basis van stressdetectie

4 december 2020
Figure-8-2-1200x1798.jpg

Tegema en Mentech bundelen hun krachten om een slim fabrieksconcept te demonstreren waarin het stressniveau van de operator wordt gebruikt voor optimale productieprestaties. Het concept integreert nieuwe robotica-fabricage en emotiedetectie om de productiviteit en productkwaliteit te verhogen.

 

Uitdaging

Fabrikanten worden vaak geconfronteerd met de negatieve invloed van menselijke factoren op de veiligheid, productiviteit en productkwaliteit. Voor fabrikanten is het essentieel om maatregelen te nemen om de risico’s omtrent menselijk gedrag tot een minimum te beperken. Een fabriek, met affectieve strategieën gebaseerd op het stresslevel en de prestaties van de operator, heeft een groot potentieel voor veiligere productieomstandigheden en voor een hogere productkwaliteit en -opbrengst.

De digitalisering van de industrie en de toenemende behoefte aan aangepaste productie biedt grote mogelijkheden voor affectieve fabrieken. Slimme fabrieken combineren een hoge mate van flexibiliteit en zijn datagestuurd, met integratie van ivd-technologie en slimme sensorsystemen voor in-line kwaliteits- en procescontrole.

 

Demonstratie van de slimme fabriek

Om de negatieve impact van menselijke factoren in de productie te verminderen, wordt de stress van de operator gemeten en opgenomen in de prestatiestrategie van de productie. De stress van de operator wordt bepaald door de fysiologische reactie van de operator tijdens het gebruik, gemeten met slimme wearables en vision-sensoren, en getrainde kunstmatige intelligentiemodellen. Te lage of te hoge stressniveaus hebben een negatieve invloed op de productieprestaties. De demonstratie zal daarom strategieën bevatten om de stress van de operator te beheren, zowel door middel van systeem- als operatorinterventies. Systeeminterventies omvatten bijvoorbeeld aanpassingen aan de complexiteit van het product of het productieproces met behulp van (ondersteunende) tooling of cobots. Interventies van de operator omvatten bijvoorbeeld aangepaste instructies, aanpassingen van de werk-/levensbalans enz. De integratie van human arousal data in productiestrategieën zal de datagestuurde productie verder verrijken en zal ook toepassing vinden in de cobot-gestuurde productie.

 

Partners

De demonstratie is in lijn met de agenda voor de slimme industrie en de uitdagingen van Industrie 4.0 zoals die door de EU zijn opgesteld. De demonstratie wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 825196.

Tegema is een innovatieve fabrikant van op robotica gebaseerde assemblagesystemen voor producten met een laag volume en een hoge mix, zoals fotonische systemen. Tegema maximaliseert de productieprestaties in termen van efficiëntie en kwaliteit. Tegema combineert kennis en expertise op het gebied van assemblageoptimalisatie, apparatuur en verbindingstechnieken.

Mentech, een med-tech bedrijf, ontwikkelt een emotioneel kunstmatig intelligentieplatform op basis van wearables (voor fysiologie en spraakherkenning), gedragsmodellen en kunstmatige intelligentie om gedragsverandering te faciliteren, zelfbeheersing te verbeteren en de kwaliteit van leven en het geluk van mensen te vergroten.